รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
famotidine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ฟาโมแท็บ 20 เอฟซี
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BA030000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
FAMOTAB 20 FC
เลขทะเบียน :
1A 381/40
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
20 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)