ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • F
  • จำนวน
  • 598
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOSIA F/C TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 819/44


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOTIDINE TABLET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 32/48


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMADINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 151/55


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMONOX
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 45/62


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAD-40 TABLET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 492/38