ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • F
  • จำนวน
  • 598
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FATIDINE 40
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 195/40


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOT
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 269/40
ยาคล้ายกัน : 3


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOTIN - F40
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
เลขทะเบียน : 1A 523/44


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOSIA 40 F/C TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 820/44


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOTIDINE TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 33/48