ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • V
  • จำนวน
  • 705
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : VIOMINT
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 200/50


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : VALTERGAS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+350 MG
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 935/30


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : VORAGAS GEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (600 MG+450 MG+27 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 117/26


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : VALTERGEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (960 MG+330 MG+60 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 41/32


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : VITAGEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (970 MG+350 MG+60 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 39/30