ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • V
  • จำนวน
  • 665
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : VORAGAS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 MG+100 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 84/26


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+peppermint oil+fish bone+glycyrrhiza
ชื่อทางการค้า : VENIUM
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 MG+15 MG+200 MG+20 MG
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 2A 83/51


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : VESCIDINE 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 705/39


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : VESCIDINE 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 182/45


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : VESMO - 20
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 32/56