ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • V
  • จำนวน
  • 665
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : VESCOMECID
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 165/51


ชื่อสารสำคัญ : silicones(simethicone)
ชื่อทางการค้า : V-CAP
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 182/56


ชื่อสารสำคัญ : silicones(simethicone)
ชื่อทางการค้า : VIN DROPS
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 40 mg/0.6 ml
ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 235/56


ชื่อสารสำคัญ : metoclopramide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : VOMESEA SYRUP
รูปแบบ : syrup
ความแรง : 5 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1305/29


ชื่อสารสำคัญ : metoclopramide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : VOMMIC
รูปแบบ : syrup
ความแรง : 5 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 375/30