ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Q
  • จำนวน
  • 47
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : domperidone
ชื่อทางการค้า : QUALIMED - MOTIL 10 MG. TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 433/40


ชื่อสารสำคัญ : Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
ชื่อทางการค้า : QUROMIN TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 MG+20 MG+100 MCG
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 202/42


ชื่อสารสำคัญ : ubidecarenone
ชื่อทางการค้า : Q-SORB CO Q-10 50 MG
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : สกินอัส แอลโอซี จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 39/57


ชื่อสารสำคัญ : ketoconazole
ชื่อทางการค้า : QUALIMED SHAMPOO
รูปแบบ : shampoo
ความแรง : 2 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 213/41


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone acetonide
ชื่อทางการค้า : Q - TA CREAM
รูปแบบ : cream
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 950/43