รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
domperidone
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
คลอลิเมด - โมทิล 10 มิลลิกรัม
รหัสกลุ่มยา ATC :
A03FA030000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
QUALIMED - MOTIL 10 MG. TABLETS
เลขทะเบียน :
1A 433/40
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
10 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Domperidone tab (as base/maleate) 10 mg 1 เม็ด 0.32
Domperidone oral susp (as base/maleate) 5 mg/5 ml (30 ml) 1 ขวด 8
Domperidone oral susp (as base/maleate) 5 mg/5 ml (60 ml) 1 ขวด 8

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559