รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A11DB000000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
QUROMIN TABLETS
เลขทะเบียน :
2A 202/42
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
SUGAR COATED TABLET
ความแรง :
100 MG+20 MG+100 MCG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)