รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
ketoconazole
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ควอลิเมด แชมพู
รหัสกลุ่มยา ATC :
D01AC080000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
QUALIMED SHAMPOO
เลขทะเบียน :
1A 213/41
รูปแบบจัดกลุ่ม :
shampoo
รูปแบบตามทะเบียน :
SHAMPOO
ความแรง :
2 gm/100 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Ketoconazole tab 200 mg 1 เม็ด 1.93
Ketoconazole cream 2% w/w (5 g) 1 หลอด 10.7

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559