ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Q
  • จำนวน
  • 45
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : doxycycline hyclate
ชื่อทางการค้า : Q - DOXYCAP CAPSULES
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 705/43


ชื่อสารสำคัญ : doxycycline hyclate
ชื่อทางการค้า : Q - DOXYCAP CAPSULES
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 54/45


ชื่อสารสำคัญ : amoxicillin trihydrate
ชื่อทางการค้า : QUALIMOX
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 168/54


ชื่อสารสำคัญ : mefenamic acid
ชื่อทางการค้า : QUMEFEN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 306/55


ชื่อสารสำคัญ : paracetamol
ชื่อทางการค้า : QUALIMOL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1106/43
ยาคล้ายกัน : 1