ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Q
  • จำนวน
  • 45
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : paracetamol
ชื่อทางการค้า : QUALIMOL-P TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 339/55


ชื่อสารสำคัญ : quetiapine
ชื่อทางการค้า : QUANTIA 100
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 13/55(NG)


ชื่อสารสำคัญ : quetiapine
ชื่อทางการค้า : QUANTIA 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 43/53(NG)


ชื่อสารสำคัญ : quetiapine
ชื่อทางการค้า : QUANTIA 25
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 25 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 12/55(NG)


ชื่อสารสำคัญ : flunarizine
ชื่อทางการค้า : Q - FLUNACAP
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 5 mg
ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 312/49