รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
triamcinolone acetonide
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
คิวต้า ครีม
รหัสกลุ่มยา ATC :
D07AB099901
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
Q - TA CREAM
เลขทะเบียน :
1A 950/43
รูปแบบจัดกลุ่ม :
cream
รูปแบบตามทะเบียน :
CREAM
ความแรง :
0.1%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Triamcinolone acetonide nasal spray 55 mcg/1 dose 1 ขวด(120 doses) 211.86
Triamcinolone acetonide cream 0.02% (5 g) 1 หลอด 8.56
Triamcinolone acetonide cream 0.1% (5 g) 1 หลอด 10
Triamcinolone acetonide cream 0.1% (15 g) 1 หลอด 19.75
Triamcinolone acetonide lotion 0.1% (30 ml) 1 ขวด 16.91

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559