รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
famotidine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ฟาซิดีน - 40
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BA030000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
FASIDINE - 40
เลขทะเบียน :
1A 790/39
รูปแบบจัดกลุ่ม :
capsule
รูปแบบตามทะเบียน :
CAPSULE HARD
ความแรง :
40 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)