รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
sodium fluoride
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาเม็ดโซเดียมฟลูออไรด์
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AA010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
CHEWABLE SODIUM FLUORIDE TABLETS
เลขทะเบียน :
1A 221/44
รูปแบบจัดกลุ่ม :
chewable tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
CHEWABLE TABLET
ความแรง :
0.25 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
องค์การเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)