รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
magnesium hydroxide 
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
มิลค์แม๊ก
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AA040000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
MILK MAG
เลขทะเบียน :
1A 397/43
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
1.2 gm/15 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)