รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
magnesium hydroxide 
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
มิลค์ ออฟ แมกนีเซีย ซี.บี.
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AA040000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
MILK OF MAGNESIA.C.B.
เลขทะเบียน :
1A 432/31
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
1.2 gm/15 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)