ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • E
  • จำนวน
  • 439
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : Phospholipids from Soybeans
ชื่อทางการค้า : ESSENTIALE FORTE 300 MG
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : โอเพลล่า เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 117/50


ชื่อสารสำคัญ : Phospholipids from Soybeans
ชื่อทางการค้า : EPL-300
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 19/61


ชื่อสารสำคัญ : liquid paraffin
ชื่อทางการค้า : EMULSION OF LIQUID PARAFFIN (E.L.P.)
รูปแบบ : oral emulsion
ความแรง : 7.5 mg/15 ML
ผู้รับอนุญาต : สุพงษ์เภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 361/36


ชื่อสารสำคัญ : bisacodyl
ชื่อทางการค้า : EMULAX BISACODYL
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 5 mg
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 6/58


ชื่อสารสำคัญ : nifuroxazide
ชื่อทางการค้า : ERFUXIDE CAPSULES
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 477/40