รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อีโน (รสมะนาว) ฟรุตซ้อลต์
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AF020111
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ENO (LEMON FLAVOURED) FRUIT SALT
เลขทะเบียน :
2C 22/59
รูปแบบจัดกลุ่ม :
effervescent powder
รูปแบบตามทะเบียน :
EFFERVESCENT POWDER
ความแรง :
Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
STERLING DRUG (MALAYA) SDN.BHD.
ประเทศผู้ผลิต :
Malaysia
ชื่อผู้รับอนุญาต :
แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ยาที่คล้ายกัน

1. TYLENOL 8 HOUR
2. ADENOCOR (INJECTION 3 MG/ML)
3. MYCOPHENOLATE MOFETIL TECNIGEN 500 MG
4. VENOFER
5. TENOTAB
6. FOSRENOL 500 MG
7. TENOVATE-N-CREAM
8. CARDENOL 10
9. CARDENOL TABLETS
10. KENO ORAL PASTE
11. ATENOLOL-NIDA
12. TENOSIC
13. ADENOZIN
14. EMTRICITABINE AND TENOFOVIR ALAFENAMIDE TABLETS 200 MG/25 MG
15. TENOXICAM SYMGENS
16. TENOSALIC OINTMENT
17. TENOL
18. MATENOL MR
19. ENOXAPARIN STADA
20. THENOX
21. MYCOPHENOLATE TEVA 250
22. MYCOPHENOLATE TEVA 500
23. PENOFEN
24. MENOPUR (pre-filled pen)
25. NEO-PENOTRAN FORTE
26. TENOCAM
27. DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE AND TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TABLETS 50 MG/300 MG/300 MG
28. FENOCHOL 200
29. ACENOL
30. TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TABLETS 300 MG
31. ENOXAPARIN SODIUM INJECTION CUTENOX INJEKTA PFS 40mg/0.4mL
32. MENOPANE
33. DIMENO SYRUP
34. DILUTE FOR EPOPROSTENOL FOR INTRAVENOUS INJECTION
35. FEENOZE NASAL SPRAY 0.05%
36. 5% GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION B.P.
37. CATENOL - 100
38. GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION B.P. (50 GM/LT)
39. DIFENO-50
40. MATENOL MR
41. PROFENOL 400
42. VENOFEN 400
43. TENOLOL TABLET (100MG)
44. ENOXAPARIN SODIUM INJECTION
45. FENOFIBRATE GPO
46. RENOGEN 4000 UNITS/ML. INJECTION
47. DIABENOL TABLETS
48. KENOFEN TABLETS
49. CHLORPHENO SYRUP
50. EUFENOL - 400
51. AGGRENOX CAPSULES
52. PRENOLOL
53. SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P 0.9% W/V
54. MENOPUR MULTIDOSE 1200
55. SENOLAX
56. KENORAL CREAM
57. SENOKOT (TABLETS)
58. KENOLONE ORAL PASTE
59. PHENO-M INJECTION
60. BUDENOFALK 3 MG CAPSULE
61. PHENOXYMETHYL PENICILLIN CAPSULES 400,000 I.U.
62. DENOLOL-100
63. POSTMENOP 1 MG
64. NEO-PENOTRAN FORTE
65. TENOF
66. METHANDIENONE
67. ACICLOVIR SODIUM FOR INTRAVENOUS INFUSION B.P.
68. ADENOSINE INJECTION USP
69. ENOXAPARIN SODIUM INJECTION CUTENOX INJEKTA PFS 80 MG/0.8 ML
70. IRBENOX 150 MG.
71. HERPENON CREM
72. CENOVIS PRINCI-B FORT(R)
73. OMEGACIN 0.3 G FOR INTRAVENOUS DRIP INFUSION
74. 0.15% POTASSIUM CHLORIDE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P
75. DBL ACICLOVIR INTRAVENOUS INFUSION
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)