ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • O
  • จำนวน
  • 349
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMEMAN CAPSULE
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 789/44


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMEPRAZOLE
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 22/48
ยาคล้ายกัน : 2


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMEPRAZOLE
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : แหลมทองการแพทย์ จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 24/48
ยาคล้ายกัน : 2


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMED
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 25/48
ยาคล้ายกัน : 14


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMEPLUZ
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 422/50