ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • D
  • จำนวน
  • 954
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate+atropine+kaolin
ชื่อทางการค้า : DROXIMAG P
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 325 MG+260 MG+0.13 MG+130 MG
ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 359/30


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide+peppermint oil+belladonna+charcoal
ชื่อทางการค้า : DELTA-CHARCOAL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 MG+0.003 ML+6 MG+100 MG
ผู้รับอนุญาต : เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 213/30


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : DUODIN INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 618/44


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : DUOTRIC F/C TABLETS 200 MG.
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 648/32


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : DUODIN - 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 197/39