รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
benzydamine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ดีโทรท สเปรย์ 0.3% (กลิ่นเลมอน)
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AD020000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
D THROAT SPRAY 0.3% (LEMON FLAVOR)
เลขทะเบียน :
1A 190/60
รูปแบบจัดกลุ่ม :
throat spray
รูปแบบตามทะเบียน :
SPRAY
ความแรง :
3 mg/1 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)