รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
sodium fluoride
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AA010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
DURAPHAT
เลขทะเบียน :
1C 37/50(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
5 gm/100 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
PHARBIL WALTROP GmbH
ประเทศผู้ผลิต :
Germany
ชื่อผู้รับอนุญาต :
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)