รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
cimetidine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
แซนต้าเจล ยาน้ำแขวนตะกอน
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BA010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ZANTAGEL SUSPENSION
เลขทะเบียน :
1A 36/51
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
50 mg/5 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)