ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • P
  • จำนวน
  • 1,315
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : PEPDENAL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 428/36


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : PEPMODINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 245/44


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : PEPDENAL - 40
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 261/45


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : PRAZOLE (20 MG CAPSULE)
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : จีไอเอส ฟาร์มา, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1C 203/52
ยาคล้ายกัน : 11


ชื่อสารสำคัญ : pantoprazole sodium
ชื่อทางการค้า : PANTOPROL INJECTION
รูปแบบ : powders for solutions for injections or infusions
ความแรง : 40 mg/1 vial
ผู้รับอนุญาต : เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 37/53(NG)