รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
borneol+camphor+clove oil+creosote+menthol
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาแก้ปวดฟัน พาตาร์ 75 (ตราปืน เอ็ม 16)
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AD110102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
PATAR 75 (FOR TOOTHACHE M.16)
เลขทะเบียน :
2A 106/56
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solution
รูปแบบตามทะเบียน :
ALCOHOLIC SOLUTION
ความแรง :
-

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)