รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide 
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อินโดแท็บ
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
INDOTAB
เลขทะเบียน :
1A 43/54
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
500 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)