ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • J
  • จำนวน
  • 61
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sitagliptin
ชื่อทางการค้า : JANUVIA (50 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 16/55(N)


ชื่อสารสำคัญ : empagliflozin
ชื่อทางการค้า : JARDIANCE 10 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 94/58(N)


ชื่อสารสำคัญ : empagliflozin
ชื่อทางการค้า : JARDIANCE 25 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 25 mg
ผู้รับอนุญาต : เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 95/58(N)


ชื่อสารสำคัญ : tranexamic acid
ชื่อทางการค้า : J-A
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 250 mg
ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1077/41


ชื่อสารสำคัญ : tranexamic acid
ชื่อทางการค้า : J - A 500
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 23/44