รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
sitagliptin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
จานูเวีย (100 มก.)
รหัสกลุ่มยา ATC :
A10BH010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
JANUVIA (100 MG)
เลขทะเบียน :
1C 71/55(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
100 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ORGANON PHARMA (UK) LIMITED
ประเทศผู้ผลิต :
United Kingdom
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Sitagliptin tab 25 mg 1 เม็ด 8.17
Sitagliptin tab 50 mg 1 เม็ด 19.68
Sitagliptin tab 100 mg 1 เม็ด 32.68

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559