รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
metformin and sitagliptin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
จานูเม็ท (50 มก./1000 มก.)
รหัสกลุ่มยา ATC :
A10BD070000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
JANUMET (50 MG/1000 MG)
เลขทะเบียน :
2C 7/57(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
1,000 MG+50 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
PATHEON PUERTO RICO, INC.
ประเทศผู้ผลิต :
U.S. Territory
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ยาที่คล้ายกัน

1. JANUMET XR (50 MG/1000 MG)
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)