รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
metformin and empagliflozin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
จาร์ดิอานซ์ ดูโอ 5 มก./1000 มก.
รหัสกลุ่มยา ATC :
A10BD200000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
JARDIANCE DUO 5 MG/1000 MG
เลขทะเบียน :
2C 37/59(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM - COATED TABLET
ความแรง :
1,000 MG+5 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS SINGLE MEMBER S.A.
ประเทศผู้ผลิต :
Hellenic Republic
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)