ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • R
  • จำนวน
  • 485
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : metoclopramide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : R-J SYRUP
รูปแบบ : syrup
ความแรง : 5 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1386/29


ชื่อสารสำคัญ : metoclopramide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : R-J TAB
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1969/29


ชื่อสารสำคัญ : domperidone maleate
ชื่อทางการค้า : RABUGEN - M
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 898/41


ชื่อสารสำคัญ : Other drugs for bile therapy
ชื่อทางการค้า : ROWACHOL
รูปแบบ : capsule
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 334/29


ชื่อสารสำคัญ : sodium phosphate+sodium phosphate, dibasic
ชื่อทางการค้า : RISS
รูปแบบ : solution
ความแรง : (2.4 G+0.9 G)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 72/56
ยาคล้ายกัน : 1