ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • R
  • จำนวน
  • 485
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
ชื่อทางการค้า : REKA ORS POWDER
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 59/58


ชื่อสารสำคัญ : loperamide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : ROPERMIDE CAPSULES
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 2 mg
ผู้รับอนุญาต : สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 512/38


ชื่อสารสำคัญ : Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
ชื่อทางการค้า : RE-B FORTE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+250 MG+1 MG
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 34/45


ชื่อสารสำคัญ : Vitamin B-complex, plain
ชื่อทางการค้า : RAVIT-FORT
รูปแบบ : tablet
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 267/44


ชื่อสารสำคัญ : Vitamin B-complex, plain
ชื่อทางการค้า : ROTA LABORATORIES METAVIT-B
รูปแบบ : tablet
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 90/51