รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
อาร์ทีเจน - เจล (ยาน้ำแขวนตะกอน)
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AF020101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
R.T. GEN - GEL (SUSPENSION)
เลขทะเบียน :
2A 12/60
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
(960 MG+330 MG+100 MG)/15 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)