ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • L
  • จำนวน
  • 498
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium alginate+sodium bicarbonate
ชื่อทางการค้า : LIQUID GAVISCON
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (500 MG+267 MG)/10 ML
ผู้รับอนุญาต : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 39/41


ชื่อสารสำคัญ : peppermint powder+cinnamon powder+clove powder+creosote+glycyrrhiza powder+menthol+belladonna extract
ชื่อทางการค้า : LEE BUAN SOA PILL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 20/58


ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+compound rhubarb tincture+ginger tincture
ชื่อทางการค้า : LPSTOMACHIC MIXTURE LEOPARD BRAND
รูปแบบ : solution
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ตราเสือดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 2A 198/56


ชื่อสารสำคัญ : silicones(simethicone)
ชื่อทางการค้า : LOGASTIN
รูปแบบ : chewable tablet
ความแรง : 80 mg
ผู้รับอนุญาต : โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 470/42


ชื่อสารสำคัญ : silicones(simethicone)
ชื่อทางการค้า : LOGAS - 40 DROP
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 40 mg/0.6 ml
ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 422/48