รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
magnesium hydroxide 
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาเม็ด แอล.เอส.พี
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AA040000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
L.S.P. TABLETS
เลขทะเบียน :
1A 558/33
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
300 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)