รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
triamcinolone
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ที-โอรา เพส
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AC010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
T - ORA PASTE
เลขทะเบียน :
1A 36/33
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral paste
รูปแบบตามทะเบียน :
paste
ความแรง :
0.1%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)