ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • S
  • จำนวน
  • 1,029
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : STRESCID SUSPENSION
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (600 MG+330 MG+60 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 122/57


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : STOMAC GEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG+21.75 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 85/46


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : SIMAGEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (675 MG+600 MG+75 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ปรูฟฟ์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 771/30
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : SICOGEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (900 MG+400 MG+70 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 167/41


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : SIMAGEL I
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+250 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 230/30