ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • S
  • จำนวน
  • 1,029
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : SIMA-P
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+250 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : ปรูฟฟ์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 190/36


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : SIMCOMAG TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 320 MG+100 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 881/27


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate+atropine
ชื่อทางการค้า : SINLUMAG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 325 MG+260 MG+0.13 MG
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัทห้างขายยา
เลขทะเบียน : 2A 602/29


ชื่อสารสำคัญ : magnesium aluminum hydroxide carbonate+simethicone+dicyclomine
ชื่อทางการค้า : SPAXID - VS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 325 MG+10 MG+2.5 MG
ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 157/55


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate+atropine+kaolin
ชื่อทางการค้า : SINLUMAG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 325 MG+260 MG+0.13 MG+130 MG
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัทห้างขายยา
เลขทะเบียน : 2A 14/29