รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
เอส.ที. แม๊ก
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB100102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
S.T.MAG
เลขทะเบียน :
2A 100/55
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
120 MG+250 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)