ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • U
  • จำนวน
  • 173
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCIMET 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 755/31
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCEMET 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 782/31


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCIMET 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 248/32
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCACIN 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 567/32


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULSAMET 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 508/33