รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
esomeprazole
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BC050000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
NEXIUM (40 MG.)
เลขทะเบียน :
1C 3/56(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
enteric-coated tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
40 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ASTRAZENECA AB (PACKED BY : ASTRAZENECA PHARMACEUTICAL CO., LTD., WUXI, JIANGSU, CHINA)
ประเทศผู้ผลิต :
Kingdom of Sweden
ชื่อผู้รับอนุญาต :
แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Esomeprazole EC tab 40 mg 1 เม็ด 43.93
Esomeprazole sterile pwdr 40 mg 1 ไวแอล 187.25
Esomeprazole EC tab 20 mg 1 เม็ด 29.08

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559