รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
miconazole nitrate
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
นิคคาริน ออรัล เจล
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB099901
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
NIKARIN ORAL GEL
เลขทะเบียน :
1A 301/35
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral gel
รูปแบบตามทะเบียน :
GEL
ความแรง :
2%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Miconazole nitrate oral gel 2% (10 g) 1 หลอด 84.53

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559