ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Y
  • จำนวน
  • 14
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : paracetamol+potassium citrate
ชื่อทางการค้า : YA KAE KAI DEK (TRA NGOO)
รูปแบบ : syrup
ความแรง : (120 MG+100 MG)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 602/27


ชื่อสารสำคัญ : ipilimumab
ชื่อทางการค้า : YERVOY
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 5 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 23/58(NB)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (50 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15067/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (100 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15068/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (150 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15069/64(NC)