รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
methyl salicylate+menthol+camphor+eucalyptus oil+peppermint oil+cinnamon oil+clove oil
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาหม่องตราเหยี่ยวพญา
รหัสกลุ่มยา ATC :
M02AC000117
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
YEAO PAYA BRAND BALM
เลขทะเบียน :
2A 67/36
รูปแบบจัดกลุ่ม :
ointment
รูปแบบตามทะเบียน :
OINTMENT TOPICAL
ความแรง :
-

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)