ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • X
  • จำนวน
  • 112
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : metformin and dapagliflozin
ชื่อทางการค้า : XIGDUO XR (TABLETS 10 MG/1000 MG)
รูปแบบ : SR tablet
ความแรง : 1,000 MG+10 MG
ผู้รับอนุญาต : แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 18/59(N)


ชื่อสารสำคัญ : metformin and dapagliflozin
ชื่อทางการค้า : XIGDUO XR (TABLETS 5 MG/1000 MG)
รูปแบบ : SR tablet
ความแรง : 1,000 MG+5 MG
ผู้รับอนุญาต : แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 16/59(N)


ชื่อสารสำคัญ : vildagliptin
ชื่อทางการค้า : XILIARX (50 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 40/59(N)


ชื่อสารสำคัญ : rivaroxaban
ชื่อทางการค้า : XARELTO
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 96/52(N)


ชื่อสารสำคัญ : rivaroxaban
ชื่อทางการค้า : XARELTO 15 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 15 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 101/55(N)