รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
metformin and vildagliptin
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A10BD080000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
XILIARX MET (50 MG/1000 MG)
เลขทะเบียน :
2C 30/60(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM COATED TABLET
ความแรง :
1,000 MG+50 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
NOVARTIS PHARMA PRODUKTIONS GmbH
ประเทศผู้ผลิต :
Germany
ชื่อผู้รับอนุญาต :
โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)