รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
orlistat
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
เซนิคาล
รหัสกลุ่มยา ATC :
A08AB010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
XENICAL
เลขทะเบียน :
1C 52/60(N)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
capsule
รูปแบบตามทะเบียน :
CAPSULE, HARD
ความแรง :
120 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
DELPHARM MILANO S.R.L.
ประเทศผู้ผลิต :
Italy
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)