รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
sodium phosphate+sodium phosphate, dibasic
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ซูบิล
รหัสกลุ่มยา ATC :
A06AG010102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
XUBIL
เลขทะเบียน :
2A 57/50
รูปแบบจัดกลุ่ม :
syrup
รูปแบบตามทะเบียน :
SYRUP
ความแรง :
(2.4 G+0.9 G)/5 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)