รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ก๊อสเป็ค-เอ็น
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB100101
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
GOSPEC-N
เลขทะเบียน :
2A 68/50
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
(660 MG+360 MG)/15 ML

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Aluminium hydroxide+magnesium hydroxide oral susp (240 ml) 1 ขวด 20.01

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559